Setback zadel
Bike-Improvement c.v.                                      Gsm: 0492/ 31 00 71 Herentalsebaan 22 b  2520 Ranst                      ING: BE37 3630 9072 2928 Btw: BE0838.572.819                                       BIC code: BBRUBEBB                                   
Afstand van zadel t.o.v. de trapas: Dit noemen wij de setback.
ongeveer 120 mm
setback
Hoe bepalen we nu afstand? -Verschil in lengte van boven- en onderbenen. -Binnenbeenlengte -de stand van de voet op het pedaal. -De meting wordt uitgevoerd onder groot vermogen. Altijd zien we een groot verschil in zadelpositie wanneer men onder groot vermogen rijdt. De persoon schuift dan naar voor op het zadel. Dit is dikwijls aanleiding voor het vormen van een kwetsuur aan het zitvlak (derde bijbal!)en ook het comfort is allesbehalve goed.
Wanneer nu het frame langer en hoger worden zien we dat de zitbuishoek kleiner wordt zodat de persoon meer naar achter gaat zitten. Zo zien we dat bij de grootste frames de zitbuishoek naar ongeveer 72° gaat. Bij de EMX 525 de zitbuishoek 71,4°. Dat wil dus zeggen dat je ver achter het bracket gaat zitten. Sommige personen hebben dat graag maar dat impliceert dat je sterk aan je stuur gaat trekken om snel op te trekken en meestal gaat men op de trappers staan. Ook zet men veel druk in de knieën en de onderrug. In die positie moet je zeker een sterke en stabiele rug hebben. Men heeft dan ook altijd de neiging om naar het puntje van het zadel te schuiven wanneer men hard wil gaan.
Wat is nu de juiste geometrie voor een frame? Laten we alles eens zeer kritisch bekijken. Ik heb een studie gemaakt van de metingen van de laatste 18 maanden en alles in een tabel gegoten om alles te verduidelijken. Ik heb bekeken wat het verschil in lengte is in boven-en onderbeen in verhouding tot de lengte van de persoon. Ook hebben we de personen onderverdeeld naargelang hun grootte en een schaal gemaakt waar de lengte vergroot per 5 cm.
Wat merken we nu op in deze schematische voorstelling? Het tegengestelde wat bijna alle fietsconstructeurs beweren namelijk dat grote mensen langere bovenbenen hebben dan kleinere mensen. De mediaan ligt bijna overal op 7 cm dat het bovenbeen langer is dan het onderbeen. De mediaan bij mensen boven 190cm is echter 4 cm en het grootste verschil is 8cm wat ik slechts bij één persoon heb aangetroffen. Daaruit kan je natuurlijk afleiden dat de grootste framemaat een zithoek moet krijgen die gelijk is aan de zithoek bij de kleinste frames. Er zijn mij slechts 2 constructeurs die frames maken waarbij de zithoek niet variëert. Namelijk Canyon en Dedacciai Gladiatore. De zitbuishoek is bij deze frames 73.5°. Bij deze zitbuishoek kan je elke persoon goed op de fiets zetten.
3cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm 160 tot 165 cm 1 3 5 4 1 165 to 170 cm 3 7 11 9 5 2 3 170 tot 175 cm 3 1 10 18 15 14 2 1 1 175 tot 180 cm 2 4 12 17 17 8 2 180 tot 185 cm 3 16 17 18 8 1 3 185 tot 190 cm 1 6 7 4 7 6 2 1 boven 190 cm 8 7 4 5 1 Mediaan
Waar moet je op letten wanneer je een nieuwe fiets/frame aanschaft? Wanneer je op onderstaande geometrietabel kijkt van een Dedacciai Gladiatore frame, dan kijken we eerst naar de lengte van de bovenbuis A. (De belangrijkste maat voor de maatbepaling van je frame)De reden is heel simpel, de bovenbuis heeft een vaste lengte en daar kan je geen stuk tussenuit doen of verlengen.( De zitbuis daarentegen kan dat wel door de zadelpen te verschuiven) Deze meten we van center bovenbuis/center balhoofdbuis tot center horizontaal zadelpen dixit zitbuis. De tweede belangrijkste maat is de maat van het balhoofdbuis C. Deze lengte bepaald hoe recht of diep je op de fiets zit in functie van de lengte van je armen. Indien je erg korte armen t.o.v. je romplengte hebt zal je moeten kiezen voor een frame met een hogere balhoofd. Voor personen die wedstrijden rijden is dit zelfs even belangrijk als de lengte van de horizontale buis. De laatste jaren wordt er ook gegoochelt met reach en stack. Er wordt dan beweerd dat je dan gemakkelijker een vergelijking kunt maken met verschillende soorten geometrieën van de verschillende fabricanten. Maar...door de verschillende zithoeken kan je je daar ook op verkijken. Je ziet bijvoorbeeld dat bij een bepaald merk bij een groter framemaat, laten we zeggen van Medium naar Large, de reach 5 mm langer is geworden. Bij verdere bestudering merk je echter dat de zithoek met een halve graad is afgenomen maar dat toch de lengte van de bovenbuis 2cm is toegenomen. Dat wil dus zeggen dat je zadel meer naar achter wordt getrokken en dat je daardoor minder comfortabel op je fiets zit. Dit gaat alleen op wanneer men een constante zithoek gebruikt.
Geometrie van het frame. De geometrie van een frame is een belangrijk item om je zitpositie te bepalen. Elke fabricant van frames hanteert een andere benadering in het bepalen van de zitbuishoek. We zien nu stilaan dat de zitbuishoek van kleine frames rond de 74° liggen( somige fabricanten zelfs 75°)
Op deze foto zien we dat de voet horizontaal staat. Bij deze voetafwikkeling zal het zadel meer naar voor moeten staan om een optimale zitpositie te creëren. (Afstand X1)
Op deze foto zien we dat de voet is gekanteld en zien we ook dat de knie meer naar voor komt. Dan moet het zadel meer naar achter gezet worden. (Afstand X2)
Wanneer we nu de twee foto’s vergelijken dan zien we dat de afstand X1 groter is dan de afstand X2. Dus de kanteling van de voet heeft een grote impact op de setback van het zadel. Indien we dus 2 identieke personen hebben met dezelfde binnenbeenlengte, dezelfde lengte van boven en onderbenen zullen die personen toch niet dezelfde setback hebben. Dit komt, meer dan waarschijnlijk, omdat ze beiden een verschillende voetkanteling hebben.(Enkelen genaamd)
CONCLUSIE! Het wordt tijd dat de fabricanten eens terug een serieuze studie gaan uitvoeren en de geometrie aanpassen aan de huidige moderne fietspositiebepaling. Nog een opmerking:wanneer je naar de geometrie kijkt van MTB frames dan merk je dat frames van klein tot groot dezelfde zithoek hebben. (Amerikaanse achtergrond los van Europese beïnvloeding) In Europa zit men nog steeds met de opvatting dat men erg ver achter het bracket moet zitten om goed hard aan het stuur te kunnen trekken om de grote versnelling goed rond te krijgen.(Gevolg, overbelasting van rug en knieën.)
Hierboven zie je een tabel met de geometrie gegevens van een bekend en zeer populair merk. Wanneer je naar de reach van dit frame kijkt zie je dat voor de drie kleinste maten de reach bijna hetzelfde blijft. Dat wil dus zeggen dat de zitbuishoek alleen veranderd en dat de persoon die met dit frame gaat rijden verder achteruit moet gaan zitten.( Slechte zitpositie) Het zadel zal dan verder naar voor moeten gepositioneerd worden. Daarentegen de lengte van de bovenbuis wordt telkens bijna 2 cm langer. Wanneer je dan verder kijkt dan zie je tussen grootste en kleinste frame dat de reach slechts 22 mm langer wordt.
Terug Terug
Vanaf 2017 kan je de setback ook bepalen met behulp van het Mbody EMG toestel. Bij deze setback bepaling wordt echt de spierkracht en balans gemeten tussen quadriceps en hamstrings. Daarmee zorgen wij ervoor dat het evenwicht tussen de twee belangrijkste spiergroepen mooi in balans worden geplaatst. De setback van het zadel is de meest belangrijke afstelling, na afstelling van de fietsschoenen, omdat zo de beste krachtoverbrenging wordt bepaald.
Mbody Mbody