Bike-Improvement

Welke crancklengte

Bike-Improvement c.v.                                      Gsm: 0492/ 31 00 71 Herentalsebaan 22 b  2520 Ranst                      ING: BE37 3630 9072 2928 Btw: BE0838.572.819                                       BIC code: BBRUBEBB                                   
Dit is een punt dat in alle gesprekken tot heftige discussies kan leiden. Op dat punt hebben wij veel opzoekingswerk verricht en zelf ook testen gedaan. We zijn tot een verrassende conclusie gekomen en deze is .....hoe kleiner de crancklengte hoe beter. Hieronder volgt nu onze uitvoerige uiteenzetting. Vroeger werdt een rekenformule gebruikt om de juiste cranklengte te bepalen waaronder bijv. de formule die uitgaat van de binnenbeenlengte. Hierbij neemt men de binnenbeenlengte x 2,16= cranklengte in mm. M.a.w. iemand heeft een binnenbeenlengte van 80cm x 2,16= 172,8 mm. Volgens de formule zou deze persoon dus een cranklengte van 172,5 mm. moeten rijden. Om nog extremer te gaan, iemand met een binnenbeenlengte van 90 cm zou dan 90cm X 2,16= 194,4 mm moeten hebben. Dus m.a.w. deze stelling gaat helemaal niet op.

Fietsmeting-ds

Machtarm lang
Machtarm kort
We nemen als voorbeeld een renner die een cranklengte gebruikt van 175 mm. We gaan nu zijn houding aanpassen naar een cranklengte van 170 mm. Op het laagste punt is de crank een halve cm korter. Om exact dezelfde kniehoek te houden moet het zadel dus een halve cm hoger geplaatst worden om de kortere crank te compenseren. De kortere cranklengte zorgt ervoor dat heuphoek in het lichaam veel minder scherp wordt en er minder druk op de maag/longen wordt uitgeoefend. Ook is er een betere bloeddoorstroming naar de benen toe wat dan weer aanleiding geeft tot minder verzuring in de benen. Omdat we nu onze knie in het bovenvernoemde geval 1 cm minder moeten buigen wanneer onze pedaal helemaal boven staat, kan je ook direct meer kracht uitoefenen. ( Buig nu eens helemaal door  je knieën en kom dan rechtop. Bemerk dat dit in het begin moeilijk gaat en naarmate men meer rechter komt,  veel gemakkelijker.) Dan krijgen wij de opmerking:” Maar je hebt langere cranks, dus kun je meer kracht zetten!” Dit is maar ten dele waar. Een cranck is een hefboom en men kan slechts meer kracht uitoefenen naarmate de hefboom langer wordt. Welnu, op één omwenteling met crancklengte van 175 mm legt men een weg af van pi x D=3,14 x 17,5=54,95cm. Van die volledig omwenteling is het voordeel van de crancklengte van 175 mm slechts 6,4 cm tegenover crancklengte van 170 mm en slechts 4 cm tegenover crancklengte 172,5mm. Dat wil dus zeggen dat je van één omwenteling slechts 11,7% voordeel haalt uit een langere cranck in het eerste geval en in het tweede geval slechts 7%. Zie figuur hiernaast afstand A B. Daartegenover staat dat in het dode punt, wanneer de trapas boven staat, men met een kortere cranck sneller het dode punt overwint. Dit is een groter voordeel dan de winst die men kan halen uit langere crancks. Door met kortere crancks te rijden rijdt men ook veel soepeler, minder belasting in de knieën( doordat de knie minder gebogen is en ook sterker) en minder belasting in de onderrug. Een onderzoek gedaan door de Amerikaan Jim Martin, PhD in exercise science aan de Universiteit van Utah, geeft zelfs aan dat er verbetering van Power optreedt bij een korter wordende crank tot aan 145 mm. Pas daarna treedt er een verlies aan Power op. Verder komt uit de test naar voren dat het lichaam meer energie verbruikt bij een langere crank dan bij een kortere crank omdat het lichaam bij de langere crank meer moeite moet doen om het ‘dode’ moment boven aan de pedaalcirkel te overwinnen. Het probleem van deze studie is echter dat er eigenlijk geen merken zijn die cranks produceren korter dan 160 mm en zelfs die zijn zeer moeilijk te vinden. Voor zover ik op dit moment heb kunnen nagaan zijn alleen de PowerCranks korter beschikbaar. Maar zelfs bij een cranklengte van 170 mm tot 165 mm is de toename in vermogen groot. En zijn ook de andere genoemde voordelen aanwezig. Opmerkelijk hierbij is dat Campagnolo sinds dit jaar een kortere cranck van 165mm aanbied in hun hele gamma van groepen. Shimano en Sram hadden dit reeds eerder. Nog een significant detail. Cancellara is sinds een paar jaar overgeschakeld van 177,5mm crancks naar 172,5mm crancks. Ook op de piste rijden renners met korte crancks ( 160mm) . Dat had als reden dat ze in de bochten minder snel de piste met hun pedaal zouden raken met valpartij tot gevolg.Dit heeft geenszins invloed gehad op hun snelheid. Onbewust gebruikten ze de voordelen van kortere crancks. De trapfrequentie heeft ook een bepaalde invloed op de crancklengte. Hoe trager de trapfrequentie hoe meer men baat heeft om met langere crancks te rijden. Let wel, deze theorie gaat pas op wanneer men een trapfrequentie heeft van minder dan 75 omw/min. Een andere studie van Guido Kaandorp van Faculteit der exacte wetenschappen van de Vrije Universiteit van Amsterdam toont zelfs aan dat zelfs crancklengte van 140mm geen krachtverlies meebrengt t.o.v. langere crancks (170 tot 180mm)Integendeel, door de korte cranck kan men veel soepeler de versnelling rond draaien. Vooral de heuphoek wordt groter bij kortere crancks en dat heeft nog de grootste impact. (Heuphoek is de hoek tussen romp en bovenbeen wanneer de cranckarm helemaal boven staat.)
Enige uitleg voor de twee tabellen. MCF waarde moet zo klein mogelijk zijn.                                                   Het vermogen waar hier sprake van is is het vermogen geleverd door één been. Hier zien we duidelijk dat hoe lager de trapfrequentie is, hoe groter de crancklengte mag zijn. We spreken dan ook over een trapfrequentie van lager dan 70 omw/min. Ons Besluit: Voor nieuwelingen renners is het ten zeerste aan te raden om met crancklengte van 165 mm te rijden, temeer daar zij zeer beperkt zijn door hun kleinere versnelling.( 52 x 16 ) Vanaf juniorencategorie zou een crancklengte van 170mm het beste zijn. Indien men echter kleiner is dan 170 cm zouden wij 165mm handhaven. Volgroeide renners groter dan 190cm zouden met 172,5mm crancks kunnen rijden.